Juridische informatie

Recht op privacy

Pom de Pin verbindt zich ertoe uw persoonlijke levenssfeer te beschermen en om de basisregels na te leven vastgelegd in de richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer binnen de sector van de elektronische communicatie.

Door een bestelbon, of een vraag om informatie in te vullen, geeft u ons formeel de toelating om de op u van toepassing zijnde informatie te verzamelen met het oog op een optimale dienstverlening. We verbinden ons ertoe om nooit uw gegevens door te geven aan derden.

U kunt uw persoonlijke gegevens op ieder ogenblik raadplegen en wijzigen door in te loggen op uw account. U kunt uw gegevens ook geheel of gedeeltelijk schrappen. U stuurt daartoe een verzoek via e-mail naar info@pomdepin.be of info@pomdepin.fr .

Jeugdbewegingen, scholen & studenten, clubs, verenigingen, ...

Wil je geld inzamelen met onze sokken?

IK ONTDEK